Nieuw Kandidaat lid   
   
Aanmeldingsformulier voor R.C. & V.V. V.O.C. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. -- Velden met een (*) zijn verplicht.

Waar een datum veld staat gebruik de kalender!!!

Achternaam   
Tussenvoegsel   
Voornaam   
Meisjesnaam (indien van toepassing)   
Tussenvoegsel (V)   
Voorletters   
Geslacht   
Geboortedatum     
Email     
Straat   
Huis nummer           Huis nummer Toevoeging
Plaats   
Postcode   
Land   
Zijn er al andere leden lid in de familie ?   
Telefoonnummer   
Mobiel   
Mobiel (vader)   
Mobiel (moeder)   
Incasso   
IBAN/BIC    /
Geboorteplaats* 
nummer paspoort of ID* 
Aanmelden voetbal    
Voorkeur elftal (beperkt mogelijk voor junioren)   
Eerdere voetbalverenigingen zo ja welke   
Wanneer laatste wedstrijd * 
Aanmelden cricket   
Voorkeur team / keeper   
Eerdere cricketverenigingen zo ja welke    
Laatste cricketwedstrijd    
Ik kan de vereniging helpen door:    
Begeleiden van jeugdelftallen* 
fluiten van wedstrijden * 
Trainen van jeugdelftallen* 
Helpen bij evenementen* 
Commissiewerk* 
Sponsoring in geld of natura* 
Mag de sponsorcommissie contact met u opnemen?* 
Andere zaken die u kunt bedenken   
Namen van V.O.C. leden (zie toelichting onderaan)   
V.O.C. lid 1* 
V.O.C. lid 2*   
V.O.C. lid 3*   
Beroep en voor jeugdleden beroep ouders    
Toestemming ouder of verzorger van leden onder 18 jaar* 
Naar waarheid ingevuld en akkoord met automatische incasso* 

LET OP: U ga akkoord met een automatische incasso van de contributie. Indien het kandidaatlid toegelaten wordt tot de vereniging onderwerpt deze zich aan de Statuten en het Huishoudelijk regelement en tevens de gedragregels van V.O.C.
TOELICHTING: Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat u op uw aanmelding tenminste drie namen moet vermelden van V.O.C. -leden die u kennen. Welke drie leden zijn dat in uw geval?